• 86084732- 86084784

  • نمابر 86086159

  • بالاتر از م ونک خ عطار پ 10 ط 7

هیات مدیره

رضاعاصم نخجوانی

عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل

شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان